TENET

Tillit

Tillit är basen i vår kultur. Vi tror på kraften i att lita på sin egen förmåga, modet att släppa kontroll och att övervinna rädslor. Tillit är att våga ge utan garanti och skapa förutsättningar för varandra. Då skapar vi laganda och en snabbrörlig organisation som agerar som en enhet.

Engagemang

Vi brinner för att prestera, bidra och utmana normer. Utöver kunskap och tid så lägger vi hjärta och själ i det vi gör. Vi vet vad vi gör och varför vi gör det. För oss är goda resultat inte en slump, det är följden av entreprenörskap, uthållighet och engagemang.

Kundens fokus

Vi arbetar utifrån kundens fokus. Det innebär att vi sätter oss in i kundens upplevelse, prioriteringar och affär. Kunden ska känna sig involverad, informerad och trygg genom hela processen. Vi vinner när vi överträffar kundens förväntningar. Stolta kunder är vår bästa marknadsföring.

Ständig utveckling

Att ständigt utveckla, förbättra och förenkla är en naturlig del av vår kultur. Vi tror att små kontinuerliga förbättringar leder till stora resultat. För oss är den inre utvecklingen lika viktig som den yttre. Vi växer när våra medarbetare växer som människor.

LA-gruppen har bytt namn