TENET

Hej. Vi är Tenet. Ett annat typ av byggbolag.

Det här är Tenet

Tenet är ett Stockholmsbaserat byggbolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Vårt erbjudande bygger på förtroende, engagemang och kunskap. Vi är måna om att förstå kundens affär och hur vår leverans kan bidra till att göra den ännu bättre.

Vårt DNA genomsyras av nyfikenhet och en strävan efter att ständigt utvecklas och hitta nya lösningarna på gamla problem. Vi eftersträvar hela tiden att skapa enkelhet utav komplexitet. Genom att jobba transparent och med vårt sätt att se på samverkan vinner vi effektivitet i projekten.

Vårt kundlöfte är ganska enkelt. Att leverera projekt i rätt tid, med rätt kvalitet till rätt pris på ett hållbart sätt.

Vi vinner när vi överträffar kundens förväntningar.

Människorna i Tenet

Vi är ett värderingsstyrt bolag och därför är vi väldigt noga med att alla medarbetare delar våra värderingar. Medarbetarna är bolagets största tillgång och förutsättningen för att fortsätta bygga bolaget och nå våra mål.

Vi ska vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare där människor trivs, på riktigt. Det blir vi genom vår starka företagskultur och ett närvarande och modernt ledarskap som ger utrymme för medarbetarnas drivkraft.

Vi arbetar utifrån en platt organisation med självstyrande team. Vi tror på att lägga ansvaret där det händer. I en värld med en allt snabbare teknikutveckling är det viktigare än någonsin att utgå från det mänskliga perspektivet. Därför tror vi på att bygga en organisation som får människor att blomstra. Då behåller och attraherar vi de bästa i branschen.

Hur vi blev Tenet

Bolaget startades 2011 under namnet LA-gruppen. Våra grundare ville se om det gick att kombinera en ökad arbetsglädje och en hållbar arbetskultur med leveranser i toppklass. Med åren började bolaget växa i takt med att förtroende och långsiktiga relationer byggdes. Under sena middagar började nya idéer om framtidens organisation, kundresa och produktionssystem att diskuteras. 2021 hade idéerna vuxit till en ny vision, bolaget bytte namn till Tenet och en ny resa tog fart.

LA-gruppen har bytt namn