TENET

Tegelbyggnad med stora fönster som lyser upp i mörkret

Barnängen

På Södermalm i Stockholm har vi fått möjligheten att arbeta med industrihistoria. Fastigheten Barnängen 6 uppfördes 1917 för Stockholms Bomullsspinneri.

I den gamla fabriken som sedan länge är omvandlad till ett kontorshus har vi fått hyresgästanpassa stora delar av lokalerna till nya hyresgäster. Projektet omfattade även restaurering av gemensamma ytor.

  • Projekttyp Hyresgästanpassning
  • Beställare Scius Partners AB
  • Entreprenadform Samverkan
  • Plats Stockholm
  • Uppdragsår 2020
  • Storlek ca 10 000 kvm

LA-gruppen har bytt namn