TENET

Retune

Retune

I Kistas coolaste byggnad ”Nod” fick vi möjligheten att anpassa lokaler åt det snabbt växande bolaget Retune.

Nod är en ny byggnad i Kista och förutsättningarna för en kontorsanpassning var exemplariska. En framtagen designmanual av ytskikt, färgval och klara besked från hyresgästen gjorde att projektet kunde utföras snabbt och effektivt.

  • Projekttyp Hyresgästanpassning
  • Beställare Atrium Ljungberg
  • Entreprenadform Samverkan
  • Plats Stockholm
  • Uppdragsår 2018
  • Storlek 500 kvm

LA-gruppen har bytt namn