TENET

Humana i Strängnäs

Humana Strängnäs

I nära samarbete med SBB/Odalen har vi genomfört projektet Humana Strängnäs som är ett nyproduktion av ett toppmodernt vårdboende om 7 800 kvm.

Anläggningen inkluderar fem våningar om totalt 100 boendeenheter, specialanpassade gemensamhets- och rehabiliteringsytor samt personal- och teknikytor.

Totalentreprenaden har involverat allt från projektering, schakt och sprängningsarbeten, grundläggning, uppförande av stomme av stål och betong med bjälklag av filigran samt avancerade installationssystem och ytskiktsarbeten.

Fasaden är i huvudsak murad med mindre inslag av puts och taket är beklätt av svart plåt med integrerade solceller.

Projektet omsätter ca 210 miljoner kronor och återspeglar den kontrollerade och långsiktiga satsning som Tenet gör inom segmentet nyproduktion.

  • Projekttyp Nyproduktion
  • Beställare SBB / Odalen
  • Entreprenadform Totalentreprenad
  • Plats Strängnäs
  • Uppdragsår 2023
  • Storlek 7 800 kvm

LA-gruppen har bytt namn